PRINCIPAL | INFORMACIÓN | TARIFAS | RESERVAS | EXPOSITORES | CONTACTO | COMO LLEGAR
········································································································································································

CONTACTO
·········································································································

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo
Pazo de Feiras e Congresos de Lugo
Avenida dos Deportes s/n, LUGO 27004
TEL 982 285 200 | FAX 982 285 205 | www.pfclugo.com

 

 

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO
Pazo de Feiras e Congresos de Lugo | Avenida Fábrica da Luz s/n | Lugo | Galicia | E·27004 | TEL 982 285 200 | FAX 982 285 205 | NOTA LEGAL