PRINCIPAL | INFORMACIÓN | TARIFAS | RESERVAS | EXPOSITORES | CONTACTO | COMO LLEGAR
········································································································································································

TARIFAS (PRECIOS SIN IVA)
········································································································
Seguro obligatorio de responsabilidad civil: 30,00 EUR

A) ESPACIO LIBRE: 10,00 EUR/M2

B) ESPACIO LIBRE + CUADRO ELÉCTRICO: 10,00 EUR/M2 + 75,60 EUR

C)
ESPACIO + MOQUETA: 14,50 EUR/M2

D)
ESPACIO + MOQUETA + CUADRO ELÉCTRICO: 14,50 EUR/M2 + 75,60 EUR

E)
STAND MODUILAR *: 26,50 EUR/M2


*Stand Modular: Incluye espacio, moqueta, stand modular con paneles de melamina, iluminación,
cuadro eléctrico magneto térmico 3300W, punto de conexión de corriente y rótulo comercial.

Comercialización: Fundación Feiras e Exposicións de Lugo | TEL (34) 982285200 | FAX (34) 982285205
···································································································································
> DESCARGAR HOJA DE INSCRIPCIÓN (PDF)


 

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO
Pazo de Feiras e Congresos de Lugo | Avenida Fábrica da Luz s/n | Lugo | Galicia | E·27004 | TEL 982 285 200 | FAX 982 285 205 | NOTA LEGAL